Brukenthal
. . . . . . .
ro | de
CAUTĂ  
.
SIBIU/HERMANNSTADT, ROMANIA
.
.
Galeria de Artă Europeană Biblioteca Brukenthal Galeria de Artă Românească Muzeul de Artă Contemporană Muzeul de Istorie Muzeul de Istorie Naturală Muzeul de Istoria Farmaciei Muzeul de Vânătoare Sala cu Frescă Laboratoarele de Restaurare Magazinele muzeului
.
.

MUZEUL DE ISTORIE

. Casa Altemberger: Muzeul de Istorie
. Expoziţia de bază
. Lapidariul Antic
. Lapidariul Medieval
. Arme şi Armuri
. Camera armelor de foc
. Mişcarea Naţională a Românilor din Transilvania
. Evoluţia Comunităţilor Umane în Sudul Transilvaniei
. Sticla în Transilvania
. Bresle Sibiene
. Magistratul Sibiului
. Monede şi Medalii
. Tezaur
. MUZEUL DE ISTORIE "CASA ALTEMBERGER"
Adresa:
Str. Mitropoliei, Nr. 2
Tel: (+40) 269 218143
 
.
. .

MUZEUL DE ISTORIE "CASA ALTEMBERGER"

SECTORUL: EVOLUŢIA COMUNITĂŢILOR UMANE ÎN SUDUL TRANSILVANIEI

.

Prezentarea priveşte elementele specifice ale habitatului uman, începând cu paleoliticul şi încheindu-se cu perioada medievală.
Circuitul se deschide cu prezentarea habitatului de peşteră, ilustrând cele trei funcţii fundamentale ale acestui tip de adăpost uman: spaţiu domestic, spaţiu de vânătoare şi spaţiu sacru.
Urmează o reconstituire a habitatului neolitic, prin prezentarea unui bordei Starčevo-Criş, a unui atelier de cioplit piatra şi a unei locuinţe de suprafaţă din aria culturii Vinča.
Sunt reconstituite de asemenea câteva elemente de viaţă eneolitică: un complex de locuire şi un atelier de olar.
Un spaţiu special este dedicat epocii bronzului; într-un modul al încăperii este prezentat un depozit de bronzuri în momentul descoperirii.
Viaţa de zi cu zi în perioada dacică este redată prin reconstituirea unei locuinţe şi a unui atelier de fierar alături de reconstruirea unui sanctuar dacic şi piese de factură romană, descoperite în aşezări dacice.
Locuinţa romană (villa rustica) este prezentată cu anexa gospodărească, turnul de observaţie şi curtea.
Expoziţia se încheie cu prezentarea interiorului unui cămin medieval, mobilat cu şemineu, blazoane, stâlp central şi bovindou.

 
. 
.
IMAGINI DIN SECTORULEVOLUŢIA COMUNITĂŢILOR UMANE ÎN SUDUL TRANSILVANIEI
(click pentru a mari)
 
. . . .
.